Spring naar hoofd-inhoud

Verantwoordelijkheid en samenstelling medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is de gekozen geleding namens ouders en personeel van basisschool Heidepoort. Conform het medezeggenschapsraadreglement hebben hierin twee gekozen leden namens de ouders en twee gekozen leden namens het personeel zitting. Zij hebben het wettelijke recht van instemming en advies. De medezeggenschapsraad kan aangevuld worden met enkele deskundigen, die géén recht van instemming hebben, enkel een recht van advies.
De directeur van de school is bij iedere medezeggenschapsraadvergadering aanwezig als adviseur en vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Namens het personeel:   Annique Vereecken (gedeeld secretariaat)
    Ingeborg Willaert (gedeeld secretariaat)
Namens de ouders:   Michiel van Putte
    Jean-Paul de Burger
Adviseur/vertegenwoordiger namens bevoegd gezag:   K. d' Haens

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.

U kunt op onze website de verslagen lezen van de medezeggenschapsraad. Deze zijn te vinden onder het kopje actueel.