Spring naar hoofd-inhoud

Schoolbeleid m.b.t. tot pestgedrag

Het beleid dat op basisschool Heidepoort is vastgelegd op het gebied van pestgedrag wordt beschreven in het pestprotocol. Dit protocol is op te vragen via de directeur van de school, of volg de link naar de website Scholen op de kaart:

https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/5465/8c9fc5e4-1be2-4b26-b1db-81e73ee83827/