Spring naar hoofd-inhoud

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Zomervakantie 2023: 14 juli t/m 27 augustus
Elevantiodag (studiedag voor alle medewerkers, kinderen zijn dan vrij): woensdag 11 oktober
Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober
Kerstvakantie: vrijdag 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari
Pasen en extra vrije dag: 29 maart t/m dinsdag 2 april
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
Hemelvaart + extra dag: 9 en 10 mei
Pinkstermaandag en -dinsdag: 20 en 21 mei
Studiedag medewerkers (kinderen zijn dan vrij): vrijdag 30 juni
Zomervakantie 2024: vrijdag 2 juli t/m 16 augustus
 
Er wordt, in overleg met onze MR, nog één studiedag voor de medewerkers (vrije dag voor de kinderen) ingepland.
U wordt daar tijdig over geïnformeerd.
 
Kijk voor het landelijk overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2024-2025 op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2024-2025
LET OP: De Rijksoverheid geeft een richtlijn over de vakanties en vaak wordt dit advies overgenomen door de provincies, maar er kan en mag ook worden afgeweken van een landelijk advies.

Vakanties en vrije dagen 2024-2025

Kijk voor het landelijk overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2024-2025 op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2024-2025
LET OP: De Rijksoverheid geeft een richtlijn over de vakanties en vaak wordt dit advies overgenomen door de provincies, maar er kan en mag ook worden afgeweken van een landelijk advies.