Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Sponsoring is actueel in het onderwijs. Als school hebben we steeds meer aanvullende financiering nodig. Oorzaak hiervan is een nog steeds achterblijvende overheid, die ondanks de deregulering sterk is in het maken van regelgeving, maar het af laat weten bij het financieel dekkend maken van nieuwe ontwikkelingen.
Bij sponsoring gaat het om commerciƫle activiteiten, die meestal een tegenprestatie verlangen
Als geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van schenking.
Wat betreft sponsoring voert de school een beleid dat overeenstemt met de overeenkomst sponsoring, die afgesloten is tussen het ministerie van O. C. & W. en de onderwijs- en ouderorganisaties. Elke vorm van sponsoring wordt binnen de medezeggenschapsraad besproken en voorzien van een advies.
Sponsoring is op onze school altijd welkom, mits het doel van de sponsor niet verder reikt dan de doelstelling om zich sociaal-maatschappelijk te profileren en meer naamsbekendheid te krijgen.
Hiermee zijn dan ook onze grenzen bereikt, omdat we, ondanks de krappe bekostiging van het ministerie, geen verplichtingen willen aangaan met bedrijven en/of ondernemers.