Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

27-02

Herfstvakantie 2023 wijkt af van landelijk advies

De herfstvakantie 2023 voor regio Zuid wijkt af van de informatie die vermeld staat op de site van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid geeft een richtlijn over de vakanties en vaak wordt dit advies overgenomen door de...[meer...]

10-02

Trots op tevreden ouders!

Uitkomsten tevredenheidsmeting ouders/verzorgers zijn ruim voldoende[meer...]

22-02

Gratis kinderopvang vanaf 01-04-2022

Op 1 april a.s. start er een pilot-project op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van onze school. Vanaf die datum wordt er een aanbod gedaan voor 16 uur gratis opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en voor...[meer...]

18-02

Heidepoort groeit verder

Vanaf 2022 is de leerlingtelling op 1 februari bepalend voor de bekostiging van het onderwijs het volgende jaar. Voorheen was de teldatum altijd op 1 oktober. Op 1 februari jl. hebben we daarom alle leerlingen geteld en...[meer...]

18-02

BS Heidepoort haalt voldoende bij interne audit

In opdracht van Elevantio is een audit (een kwaliteitscontrole) uitgevoerd op basisschool Heidepoort in Heikant. Gedurende één dag is aan de hand van checklists, observaties en interviews met directie, leerkrachten, ouders en...[meer...]

10-09

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. De organisatie helpt ouders door ze...[meer...]

01-07

Nationaal Programma Onderwijs

Wat betekent dat voor BS Heidepoort?[meer...]

Displaying results 1 to 7 out of 30