Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

19-04

Pilot gratis kinderopvang stopt op 4 juli a.s.

Op 1 april 2022 zijn we binnen kindcentrum Heidepoort gestart met een pilot gratis kinderopvang. Deze pilot zou stoppen op 1 januari van dit jaar, maar werd met een half jaar verlengd tot aan de zomervakantie van 2024. Helaas is...[meer...]

22-02

Handle with Care

Vanaf 1 maart 2024 doet onze school mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en...[meer...]

27-02

Herfstvakantie 2023 wijkt af van landelijk advies

De herfstvakantie 2023 voor regio Zuid wijkt af van de informatie die vermeld staat op de site van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid geeft een richtlijn over de vakanties en vaak wordt dit advies overgenomen door de...[meer...]

10-02

Trots op tevreden ouders!

Uitkomsten tevredenheidsmeting ouders/verzorgers zijn ruim voldoende[meer...]

22-02

Gratis kinderopvang vanaf 01-04-2022

Op 1 april a.s. start er een pilot-project op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van onze school. Vanaf die datum wordt er een aanbod gedaan voor 16 uur gratis opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en voor...[meer...]

18-02

Heidepoort groeit verder

Vanaf 2022 is de leerlingtelling op 1 februari bepalend voor de bekostiging van het onderwijs het volgende jaar. Voorheen was de teldatum altijd op 1 oktober. Op 1 februari jl. hebben we daarom alle leerlingen geteld en...[meer...]

18-02

BS Heidepoort haalt voldoende bij interne audit

In opdracht van Elevantio is een audit (een kwaliteitscontrole) uitgevoerd op basisschool Heidepoort in Heikant. Gedurende één dag is aan de hand van checklists, observaties en interviews met directie, leerkrachten, ouders en...[meer...]

Displaying results 1 to 7 out of 32