Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

22-02

Gratis kinderopvang vanaf 01-04-2022

Op 1 april a.s. start er een pilot-project op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van onze school. Vanaf die datum wordt er een aanbod gedaan voor 16 uur gratis opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en voor...[meer...]

18-02

Heidepoort groeit verder

Vanaf 2022 is de leerlingtelling op 1 februari bepalend voor de bekostiging van het onderwijs het volgende jaar. Voorheen was de teldatum altijd op 1 oktober. Op 1 februari jl. hebben we daarom alle leerlingen geteld en...[meer...]

18-02

BS Heidepoort haalt voldoende bij interne audit

In opdracht van Elevantio is een audit (een kwaliteitscontrole) uitgevoerd op basisschool Heidepoort in Heikant. Gedurende één dag is aan de hand van checklists, observaties en interviews met directie, leerkrachten, ouders en...[meer...]

10-09

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. De organisatie helpt ouders door ze...[meer...]

01-07

Nationaal Programma Onderwijs

Wat betekent dat voor BS Heidepoort?[meer...]

25-05

Ouders denken online mee

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de schoolontwikkeling. Daarom hebben we een participatiegroep ("denktank") opgestart Daarin hebben 5 ouders zitting waarmee we enkele keren per jaar praten over de...[meer...]

16-04

Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022

Op basis van de uitkomsten van de ouderraadpleging heeft de oudergeleding van de MR, in goed overleg met het team, ingestemd met de keuze voor model 2: Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren we op Basisschool Heidepoort het...[meer...]

Displaying results 1 to 7 out of 28