Spring naar hoofd-inhoud

Verantwoordelijkheid en samenstelling activiteitencommissie

Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden die volgens de statuten tot doel heeft om:

  • het karakter van de school te waarborgen,
  • de belangstelling voor en de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te stimuleren,
  • het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taken,
  • activiteiten van het schoolteam te ondersteunen en
  • activiteiten te organiseren, alles in overeenstemming met het activiteitenplan van de school.

Nieuwe leden in de ouderraad worden, conform de statuten, gekozen door middel van open verkiezingen.
De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar.
De directeur van de school is adviseur van de ouderraad en wordt in principe voor iedere vergadering uitgenodigd.

Samenstelling ouderraad:

Dagelijks bestuur:Peter van de Manacker (voorzitter)
Evelien van Kemseke (secretaris)
Lian Willems-Knoops (penningmeester)
Leden: Tara van Haperen
Betsie Schot
Joyce Kuijpers-Reijns
Chiara Danker-de Maat
Joke Olthuis

Activiteiten ouderraad

De ouderraad organiseert zelfstandig of in overleg met het team diverse activiteiten.

Bijvoorbeeld:
- Diverse vergaderingen
- Jaarlijks wordt er een kerstactie gehouden waarvan een gedeelte van de opbrengst voor een goed doel bestemd is en een ander gedeelte ten goede komt aan extra leer- en hulpmiddelen of ontwikkelingsmateriaal voor leerlingen.
- Verder wordt jaarlijks, in overleg met het team hulp geboden bij de volgende activiteiten:
-Sinterklaasviering,
-Kerstviering,
-Carnavalsviering,
-Paasviering,
-Schoolkamp,
-Schoolreis,
-Afscheid groep 8