Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

01-07

Nationaal Programma Onderwijs

Wat betekent dat voor BS Heidepoort?[meer...]

25-05

Ouders denken online mee

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de schoolontwikkeling. Daarom hebben we een participatiegroep ("denktank") opgestart Daarin hebben 5 ouders zitting waarmee we enkele keren per jaar praten over de...[meer...]

16-04

Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022

Op basis van de uitkomsten van de ouderraadpleging heeft de oudergeleding van de MR, in goed overleg met het team, ingestemd met de keuze voor model 2: Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren we op Basisschool Heidepoort het...[meer...]

02-03

Vakantieregeling 2021-2022 Perspecto-scholen

De gezamenlijk vastgestelde vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022 zijn bekend. U vindt ze op onze website.  Op schoolniveau worden in overleg nog 1,5 studiedag ingepland en 2 extra vrije dagen. Zodra die...[meer...]

02-03

Snottebellenbeleid

Kinderen met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven[meer...]

08-02

Onze school is terug open!

Vanaf maandag 8 februari mogen alle onze leerlingen weer naar school komen. En daar kijkt iedereen naar uit. We hebben vele positieve reacties gekregen n.a.v. de manier waarop we het thuisonderwijs georganiseerd hebben. Dank...[meer...]

08-01

Trots op tevreden ouders!

We zijn heel blij met de waardering die we van de ouders krijgen. We zijn echt tevreden met een rapportcijfer van 8,29, en een tevredenheid tussen de 75 en 100% per indicator. Een waardering van minimaal 85% voldoende moet...[meer...]

Displaying results 8 to 14 out of 31