Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

18-02

BS Heidepoort haalt voldoende bij interne audit

In opdracht van Elevantio is een audit (een kwaliteitscontrole) uitgevoerd op basisschool Heidepoort in Heikant. Gedurende één dag is aan de hand van checklists, observaties en interviews met directie, leerkrachten, ouders en...[meer...]

10-09

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. De organisatie helpt ouders door ze...[meer...]

01-07

Nationaal Programma Onderwijs

Wat betekent dat voor BS Heidepoort?[meer...]

25-05

Ouders denken online mee

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de schoolontwikkeling. Daarom hebben we een participatiegroep ("denktank") opgestart Daarin hebben 5 ouders zitting waarmee we enkele keren per jaar praten over de...[meer...]

16-04

Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022

Op basis van de uitkomsten van de ouderraadpleging heeft de oudergeleding van de MR, in goed overleg met het team, ingestemd met de keuze voor model 2: Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren we op Basisschool Heidepoort het...[meer...]

02-03

Vakantieregeling 2021-2022 Perspecto-scholen

De gezamenlijk vastgestelde vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022 zijn bekend. U vindt ze op onze website.  Op schoolniveau worden in overleg nog 1,5 studiedag ingepland en 2 extra vrije dagen. Zodra die...[meer...]

02-03

Snottebellenbeleid

Kinderen met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven[meer...]

Displaying results 8 to 14 out of 33