Spring naar hoofd-inhoud
19-04-2024

Pilot gratis kinderopvang stopt op 4 juli a.s.


Op 1 april 2022 zijn we binnen kindcentrum Heidepoort gestart met een pilot gratis kinderopvang. Deze pilot zou stoppen op 1 januari van dit jaar, maar werd met een half jaar verlengd tot aan de zomervakantie van 2024. Helaas is verdere verlenging niet mogelijk gebleken. Het aanbod van gratis opvang zal na dit schooljaar helaas stoppen.
De pilot had tot doel aan te tonen dat kinderopvang betaalbaarder en toegankelijker moet zijn voor alle kinderen, ongeacht of ouders wel of niet werken. De opbrengsten van deze pilot leest u terug in het overzicht "Resultaat projecten KOZV". Het is dus jammergenoeg niet haalbaar gebleken om het gratis opvangprogramma in deze vorm voort te zetten. Momenteel is er een nieuw landelijk stelsel in ontwikkeling dat weliswaar goedkoper zal zijn, maar niet dezelfde mate van toegankelijkheid zal bieden. De exacte ingangsdatum van dit nieuwe systeem is nog niet bekend.
Gelukkig kunnen we mededelen dat de startgroep in Heikant zal blijven bestaan. Alle peuters van 2 en 3 jaar zullen nog steeds recht hebben op 3 gratis dagdelen peuterspeelzaal per week bij afname van 2 betaalde dagdelen peuterspeelzaal. Dit aanbod geldt voor alle ouders die in het postcodegebied van Heikant wonen.


< Handle with Care