Spring naar hoofd-inhoud
10-02-2023

Trots op tevreden ouders!

Uitkomsten tevredenheidsmeting ouders/verzorgers zijn ruim voldoende


We zijn opnieuw heel blij met de waardering die we van de ouders krijgen. Twee jaar geleden kregen we een rapportcijfer van 8,29, en een tevredenheid tussen de 75 en 100% per thema. Deze keer heeft 41% van onze ouders deelgenomen aan de meting. Dat is voldoende om een betrouwbaar beeld te krijgen van onze kwaliteit.

Ons kindcentrum werd gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,3 . Het gemiddelde cijfer voor de beoordelingen (op een schaal van 1-4) was 3,41. Daarmee scoort onze school ruim voldoende.

Ons streven om per thema een waardering te krijgen van minimaal 85% ruim voldoende tot goed is niet gelukt. Bij de thema's “didactisch handelen”, “zorg en begeleiding”, “opbrengsten” en “incidenten” haalden we dat niet. De waardering voor die thema's was overigens wel voldoende tot ruim voldoende.

Voor de volgende thema's behaalden we de waardering GOED:

 • Leertijd
 • Afstemming
 • Sociale veiligheid

Voor de overige 10 thema's behaalden we dus een (RUIM) VOLDOENDE:

 • Algemene indruk
 • Kwaliteitszorg
 • Leerstofaanbod
 • Pedagogisch handelen
 • Didactisch handelen
 • Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
 • Schoolklimaat
 • Zorg en begeleiding
 • Opbrengsten
 • Incidenten

De uitkomsten van deze tevredenheidsmeting gebruiken we voor het schoolplan 2023-2027. Hierin beschrijven we aan welke doelen en actiepunten we de komende vier jaar willen gaan werken om de kwaliteit van ons kindcentrum nog te verhogen.


< Gratis kinderopvang vanaf 01-04-2022