Spring naar hoofd-inhoud
22-02-2022

Gratis kinderopvang vanaf 01-04-2022


Op 1 april a.s. start er een pilot-project op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van onze school. Vanaf die datum wordt er een aanbod gedaan voor 16 uur gratis opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en voor 7 uur gratis opvang voor schoolgaande kinderen.

Alle kinderen die op 01-04-2022 ingeschreven zijn op onze basissschool kunnen van dit aanbod gebruik maken. Voor kinderen die na 1 april ingeschreven worden geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor het gratis aanbod als zij in het postcodegebied van Heikant (4566) wonen. 

Wat houdt de pilot precies in:

- startdatum van de pilot in Heikant is 01-04-2022, duur van de pilot is tot eind 2023, dus bijna 2 jaar;

- het gaat om 16 uur gratis opvang voor 0-4 jaar gedurende 40 schoolweken per jaar: 4x een ochtend voor de peuters en 3x een dagdeel voor de baby's;

- kinderen van de basisschool kunnen gedurende de 40 schoolweken gebruik maken van 2 naschoolse dagdelen per week;

- we gaan de pilot kwantitatief en kwalitatief monitoren, we vragen betrokken ouders dan ook om mee te werken aan verschillende onderzoeken die in de loop van de pilot zullen plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gratisopvang@kinderopvangzvl.nl

Brief_ouders_Heidepoort_2022-02-21


< Heidepoort groeit verder