Spring naar hoofd-inhoud
18-02-2022

Heidepoort groeit verder


Vanaf 2022 is de leerlingtelling op 1 februari bepalend voor de bekostiging van het onderwijs het volgende jaar. Voorheen was de teldatum altijd op 1 oktober.

Op 1 februari jl. hebben we daarom alle leerlingen geteld en er zaten op dat moment 54 kinderen op onze school. We zijn het afgelopen jaar enorm gegroeid, want op 1 oktober 2020 zaten er 38 leerlingen op onze school. Op dit moment bereiken we 67% van het potentieel 4- tot 12-jarigen in Heikant. Dat betekent dat we nog verder kunnen groeien als meer Heikantse kinderen naar onze school komen.

De start van het pilot-project gratis kinderopvang per 1 april a.s. zal hopelijk steeds meer Heikantse ouders over de streep trekken om te kiezen voor de school op het eigen dorp.


< BS Heidepoort haalt voldoende bij interne audit