Spring naar hoofd-inhoud
18-02-2022

BS Heidepoort haalt voldoende bij interne audit


In opdracht van Elevantio is een audit (een kwaliteitscontrole) uitgevoerd op basisschool Heidepoort in Heikant. Gedurende één dag is aan de hand van checklists, observaties en interviews met directie, leerkrachten, ouders en kinderen informatie verzameld over de kwaliteit van het onderwijs op deze school. Tijdens deze audit werd de kwaliteit van onze school met behulp van het onderzoekskader 2021 van de inspectie beoordeeld.

Basisschool Heidepoort scoort op alle kwaliteitsgebieden (onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat, onderwijsresultaat, en kwaliteitszorg en ambitie) een mooie voldoende. Het eindoordeel/waardering voor onze school is dan ook voldoende, en daar zijn wij heel trots op.

Het auditrapport geeft ook aanbevelingen om bepaalde aspecten te verbeteren. Daar gaan we weer hard mee aan de slag, zodat we de kwaliteit van onze school ook de komende jaren kunnen waarborgen.


< Ouders & Onderwijs