Spring naar hoofd-inhoud
25-05-2021

Ouders denken online mee


We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de schoolontwikkeling. Daarom hebben we een participatiegroep ("denktank") opgestart Daarin hebben 5 ouders zitting waarmee we enkele keren per jaar praten over de veranderende schoolorganisatie. Door de geldende corona-maatregelen zijn we nu pas voor de eerste keer bijeen gekomen.

Het thema was deze keer "ouderbetrokkenheid". We betrekken ouders op verschillende manieren. We hebben contact met ouders via bijv. rapportgesprekken, informele gesprekken, de Parro-app en het leerlingrapport. Al deze manieren van ouderbetrokkenheid hebben we besproken. Centraal stonden steeds de vragen wat gaat goed? Wat kan beter? En hoe kan het beter? Op deze manier proberen we door het meedenken van ouders ons onderwijs weer verder te verbeteren.


< Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022