Spring naar hoofd-inhoud
02-10-2018

Informatieavond goed bezocht


Dinsdag 25 september jl. organiseerden we voor ouders/verzorgers een info-avond. Er was namelijk best veel te vertellen over de onderwijskundige ontwikkelingen op onze school. En er kwamen gelukkig veel ouders op af. Zo vertelde juffrouw Anneriet over de nieuwe leesmethode Lijn 3. Daar zijn we dit schooljaar mee gestart in groep 3. Ook voor de hogere groepen hebben we een nieuwe methode voor technisch lezen: Station Zuid. In het lokaal van groep 4-5 vertelden de groepsleerkrachten over deze methode. Ook het gebruik van chromebooks werd toegelicht. Meester Karel presenteerde tenslotte "Heidepoort 3.0". Hij vertelde over de weg die ze als team zijn ingegaan om het onderwijs op Heidepoort voor 2- tot 12-jarigen te verbeteren. Vanuit de bekende kernwaarden (kind centraal-zorg voor elkaar-respect-autonomie) wordt er enthousiast gewerkt aan de kernkwaliteiten van Heidepoort (aandacht voor ieder kind - samen verantwoordelijk voor groei - samen leven - 21-eeuwse vaardigheden - brede talentontwikkeling). De presentatie kunt u terugkijken door op de link te klikken. In de pauze presenteerde onze oudervereniging het jaarverslag.
< Staking op dinsdag 12-12-17