Spring naar hoofd-inhoud
06-12-2017

Staking op dinsdag 12-12-17


Graag willen wij u via bijgaande brief op de hoogte houden van de komende actie(s) en waarom wij actie voeren.Na de prikactie op 27 juni en de stakingsdag op 5 oktober is het helaas tijd voor een nieuwe stakingsdag: dinsdag 12 december a.s. wordt er geen les gegeven!Het regeerakkoord stelt namelijk heel erg teleur en uit gesprekken met onderwijsminister Slob blijkt dat zijn budget niet voldoende is om met de noodzakelijke 1,4 miljard over de brug te komen. Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouder in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. De acties voor verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen zijn broodnodig om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leerkrachten aantrekkelijker te maken. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
< Jaarverslag GMR 2016-2017