Spring naar hoofd-inhoud

Overblijven

Onze school geeft u, als ouders / verzorgers, de gelegenheid gebruik te maken van de overblijfregeling.
Onder toezicht van de overblijfmedewerkers (op maandag en donderdag juffrouw Talitha, dinsdag meester Mark en op vrijdag dhr. en mevr. Jos en Regien van Damme), wordt er dan in de middagpauze gezamenlijk gegeten. De overblijfmedewerker zorgt tevens voor een kopje thee.
Na het eten kunnen de kinderen zich ontspannen, bij voorkeur buiten en als het slecht weer is binnen. De overblijfmedewerker houdt hierover toezicht tot een van de leerkrachten om 12.30 uur aan zijn/haar surveillancebeurt begint.

Vaste overblijvers:
De prijs voor een abonnement voor vaste overblijvers bedraagt € 110,=. Dit is een vaste prijs voor álle abonnementen, ook voor degenen die maar twee of drie keer per week overblijven. In het algemeen is het voordelig om voor een abonnement te kiezen, wanneer uw kind minimaal twee keer per week overblijft.
Het bedrag kan op rekeningnummer NL16 RABO 0330 4746 93 t.n.v. bs. Heidepoort overgemaakt worden, onder vermelding van bijdrage overblijven en de naam van uw kind.
Wilt u dit a.u.b. voor 1 oktober a.s. overmaken?
Indien u uw kind in de loop van het schooljaar aanmeldt en vast wilt laten overblijven, wordt een evenredig deel van het bedrag berekend.

Incidenteel overblijven:
Het is ook mogelijk, dat uw kind incidenteel overblijft. Hiervoor zijn strippenkaarten te koop. Per strippenkaart (= 10x overblijven) moet dan € 18,00 contant worden betaald. Ook is het mogelijk per keer contant te betalen. Hiervoor  geldt een tarief van € 2,50  per keer.