Spring naar hoofd-inhoud
16-04-2021

Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022


Op basis van de uitkomsten van de ouderraadpleging heeft de oudergeleding van de MR, in goed overleg met het team, ingestemd met de keuze voor model 2:

Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren we op Basisschool Heidepoort het ongelijke-dagen-continurooster waarbij we op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag beginnen om 8.30u en eindigen om 14.30u (lunchpauze van 11.45-12.30u). Op woensdag starten we om 8.30u en eindigen we om 12.30u.

In de ouderbrief leest u meer over de resultaten van de ouderraadpleging en de instemming van de oudergeleding van de mr.


< Vakantieregeling 2021-2022 Perspecto-scholen